ŽÁDOST O POBYT

Veškeré vysvětlivky k formuláři se Vám zobrazi po najetí myší na úvodní text.
Pole označená * jsou povinná.
Informace o žadateli
Prosím vyplňte jméno žadatele
Prosím vyplňte narození žadatele
Prosím vyplňte trvalé bydliště žadatele
Prosím vyplňte současné bydliště žadatele
Prosím vyplňte státní příslušnost žadatele
Prosím vyplňte odůvodnění žádosti
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Prosím vyplňte zda byl žadatele zbaven způsobilosti k právním úkonům.
Zákonný zástupce. Vyplňte v případě, že jste odpověděli ANO
Neplatný vstup
Prosím vyplňte ulici
Vyplňte město a PSČ
Neplatný vstup
Kontaktní osoba - s kým budeme komunikovat v průběhu řízení. Prosím vyplňte všechna pole.
Vyplňte jméno kontaktní osoby
Vyplňte příbuzenský vztah kontaktní osoby
Vyplňte ulici a ČP
Vyplňte město a PSČ
Vyplňte telefon kontaktní osoby
Vyplňte email kontaktní osoby
Možnost vložení dokumentů k přijetí - např.: lékařská zpráva, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči atd.
Neplatný vstup
Před odesláním je nutné souhlasit se zpracováním údajů
Neplatný vstup