Dřevčický Park, domov pro seniory, bydlení pro seniory, domov důchodců, Alzheimer centrum...

DOMOV PRO SENIORY

Domov důchodců

Dřevčický park je kvalitním zařízením, poskytujícím všestrannou péči o starší osoby naší populace. Jeho posláním je vytvořit pro seniory, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

Bydlení pro seniory

Tento domov pro seniory je určen pro cílovou skupinu mladších seniorů, kde je věková struktura 60-80 let, starších seniorů nad 80 let a dále pro občany od 50ti let, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje péči o vlastní osobu.

BYDLENÍ PRO SENIORY

Domov důchodců

Dřevčický Park představuje nový komplex rezidenčního bydlení pro seniory na základě dlouhodobého sledování přání a požadavků lidí seniorského věku. Tato nová alternativa bydlení pro seniory s možností příjemného životního stylu nabízí vysokou kvalitu služeb a jistotu pomoci v nadstandardně vybaveném a zajímavě architektonicky řešeném komplexu bezbariérových apartmánů se spoustou možností, jak trávit volný čas nejen ve společnosti přátel a členů rodiny, ale také spolu s obyvateli obce.

Domov pro seniory

V našem domově pro seniory je veškerý komfort, ošetřovatelská služba a pravidelná lékařská péče.

SLUŽBY PRO SENIORY

Propracovaný komplex služeb v domově pro seniory Dřevčický park přispívá ke kvalitně prožitému závěru života při respektování jedinečnosti každého klienta. Jednou z priorit našeho zařízení je navázat s klientem vztah, který je založen na důvěře. Proto má každý klient domova pro seniory přiděleného klíčového pracovníka, se kterým řeší veškeré záležitosti, které jsou spojené s jeho pobytem v zařízení.

Bydlení pro seniory včetně speciálních služeb

Klient spolu s klíčovým pracovníkem definuje okruh svých potřeb, zájmů a cílů. Na základě toho se pracovníci našeho domova pro seniory snaží poskytovat služby tak, aby co nejvíce vyhovovaly individuálním potřebám klientů. Krom sociálních služeb pro je v zařízení je poskytována rovněž základní zdravotní péče a personál zařízení zajišťuje v případě potřeby veškerou neodkladnou péči. Součástí našeho domova pro seniory je i profesionální Alzheimer centrum.

CENTRUM PÉČE ALZHEIMER

Domov pro seniory se zvláštním režimem si klade za cíl být pro klienty orientačním bodem v prostředí, ve kterém se již ztrácejí, a vytvářet důstojné životní podmínky v náhradním prostředí domova. Je určen osobám chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou demencí, s Alzheimerovou chorobou, ostatními typy demencí či s Parkinsonovou chorobou.

Specializovaná péče pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou

Specializovaná péče pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence je poskytována nepřetržitě a respektuje zvláštní potřeby lidí s demencí s důrazem na zachování jejich bezpečnosti, důstojnosti, udržení soběstačnosti a všech zachovaných schopností co nejdéle. Posláním tohoto oddělení je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí a s Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou.

Kontaktní formulář

Vaše jméno:
Váš email:
Váš dotaz: